eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Nasza misja

„Podnoszenie jakości kształcenia w sektorze prywatnym i publicznym, porzez rozwój nowoczesnych technologii oraz ich upowszechnienie.”

 

Nasze cele

 • Promocja i upowszechnienie produktów Eminus w przemyśle
 • Rozwój kontaktów z uczelniami i pracownikami akademickimi
 • Wypracowanie skutecznych metod pośredniczenia w przenikaniu wiedzy pomiędzy ośrodkami naukowymi a zakładami przemysłowymi
 • Współpraca z III sektorem nad poprawą warunków nauczania i wyrównaniem szans

 

Zespół

Firma EMINUS istnieje od 2008 roku. Nasz zespół to grupa specjalistów współpracujących ze sobą od wielu lat:

 • dydaktyków,
 • developerów Flash i Unity3D,
 • programistów (node.js, javascript, actionscript, C#),
 • grafików,
 • projektantów 3D.

Doświadczenie zdobywaliśmy poprzez realizację komercyjnych projektów szkoleniowych i programistycznych dla korporacji i uniwersytetów, współtworzenie gier komputerowych, współpracę ze strukturami unijnymi. Wspólne cele i wizja połączyły humanistów, programistów, artystów plastyków i fotografów, dydaktyków i menadżerów. Każdy z nas posiada unikalne zdolności, których rozwijanie uważa za osobistą ambicję. Zebrani pod jedną marką EMINUS jesteśmy gotowi do pracy nad projektami naszych Klientów.

 

Wyróżniają nas

 • Realne rozpoznanie potrzeb Klienta (rzetelne konsultacje)
 • Elastyczność oferowanych produktów
 • Współpraca specjalistów z kierunków humanistycznych i technicznych
 • Ciągły kontakt z najnowszymi osiągnięciami technicznymi

 
Elastyczność oferowanych produktów

Nasi Klienci często podkreślają poziom dostosowania produktów EMINUS do zgłoszonych przez nich potrzeb. Tajemnicą naszej elastyczności jest realne rozpoznanie potrzeb Klientów oraz szybkie dopasowanie do nich metod naszej pracy. 

Na etapie przygotowania realizacji oznacza to rzetelne doradztwo w sprawie doboru techniologii i uczciwą informację na temat wszystkich aspektów planowanego projektu - programistycznych, finansowych, prawnych.

Na etapie realizacji projektu sprowadza się to do prostej zasady koherencji. Na przykład:

 • mechanizmy zastosowane w Podręczniku młodego filmowca będą inne niż rozwiązania odpowiednie dla szkolenia medycznego - po pierwsze różnią się one tematem, po drugie zupełnie inny jest ich projektowany odbiorca,
 • system informatyczny dla pracowników linii produkcyjnych w zakładzie przemysłowym będzie miał inną konstrukcję niż system dla pracowników biurowych - zmiania się nie tylko wystrój graficzny, lecz przede wszystkim strukturalizacja danych, która musi odzwierciedlać specyficzny dla branży sposób korzystania z informacji.