eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Dlaczego potrzebujesz naszego e-learningu?


1.    Automatyczna analiza wyników testów i ankiet

Tylko e-learning zapewnia Państwu możliwość zorganizowania badania bądź testu w ekstremalnych sytuacjach szkoleniowych.

 • Bardzo duże ilości uczestników
 • Krótki czas realizacji zlecenia
 • Konieczność natychmiastowego opracowania danych dla Klienta
 • Pretesty mające wpływać na treść produktu szkoleniowego

Komputer przelicza wszystko automatycznie, pora więc skończyć z kluczami odpowiedzi i papierowymi ankietami.

 

Klient szkoleniowej i konsultingowej firmy BrainStorm, dla której EMINUS dostarcza rozwiązania e-learningowe, zgłosił potrzebę przebadania wiedzy produktowej u 2000 swoich pracowników. Wyniki dostarczone miały zostać w określonym formacie dokumentu w ciągu 10 dni. Wspólnie mogliśmy zaoferować produkt e-learningowy stworzony w ciągu 2 dni, oparty na rzetelnych metodach zbierania danych statystycznych. Daliśmy pracownikom tydzień na zdalną odpowiedź na pytania, a następnie wygenerowaliśmy odpowiedni format raportu za pomocą narzędzi platformy e-learningowej EMINUS.

 


2.    Cykliczne kursy

Jeden wydatek zwracający się po wielokroć. Każda następna grupa pracowników lub Klientów przeszkolona za pomocą kursu e-learningowego to większy zwrot kosztów jego produkcji. Kurs e-learningowy kupiony na własność:

 • Nie niszczy się
 • Nie generuje dodatkowych kosztów
 • Może być używany wielokrotnie

Dodatkowo z firmą EMINUS nie muszą się Państwo martwić o aktualizacje swoich kursów. Każdy z naszych produktów możliwy jest do samodzielnej edycji za pomocą generatora kursów EMINUS online.

 

Sygma Bank długoletni Klient firmy EMINUS rozpoczął współpracę z nami zamawiając obowiązkowy dla każdego pracownika cykliczny kurs „Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy”. Przez 5 lat dołączyły do niego inne produkty z „klasycznym” już dla e-learningu kursem „BHP”. Z każdym miesiącem koszt przeszkolenia 1 pracownika zmniejsza się do ułamków złotówki, a dział szkoleń ma stały wgląd w pliki źródłowe kursu.

 

 

 3.    Brak kosztów spotkań

Wiemy doskonale, że bezpośrednie spotkanie pełni istotną funkcję szkoleniową czy motywacyjną. Jednak w wielu sytuacjach (połączone dodatkowo z delegacjami, wynajęciem sal itp) okazuje się niepotrzebnym marnowaniem czasu i pieniędzy. Dlatego e-learning daje Państwu realny zysk w postaci:

 • Mniejszego zaangażowania czasu pracy pracownika
 • Zmniejszenia wydatków reprezentacyjnych
 • Eliminacji obiegu dokumentów papierowych
 • Automatyzację pracy z raportami i certyfikatami

 

Stowarzyszenie WIOSNA Każdego roku 5000 wolontariuszy bierze udział w programie Szlachetna Paczka. Każda z tych osób szkolona jest stacjonarnie przez pracowników stowarzyszenia – dobro ludzi jest tutaj na pierwszym miejscu. Aby jednak przyspieszyć proces weryfikacji zdobytej wiedzy wspólnie stworzyliśmy szkolenia e-learningowe. Wolontariusze „sprawdzają się” uczestnicząc w symulacjach dialogów telefonicznych, wypełniając ankiety i formularze „na sucho”. Wirtualny doradca w szkoleniu pilnuje, aby każda podejmowana czynność opatrzona była stosownym komentarzem.

 


4.    Dostępność w dowolnym czasie i miejscu

E-learning zapewnia Państwa pracownikom swobodę w dostępie do materiałów szkoleniowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Oznacza to nie tylko racjonalną gospodarkę zasobami przedsiębiorstwa, ale w dobie urządzeń mobilnych całkowitą rewolucję przepływu informacji w firmie. EMINUS daje Państwu:

 • Mobilne instrukcje obsługi
 • Stały dostęp do materiałów potrzebnych w codziennej pracy
 • Możliwość przechodzenia szkoleń w trakcie delegacji

 

Firma Otawa Group pracująca dla koncernów samochodowych poprosiła nas o rozwiązanie, które miało pomóc w codziennych obowiązkach pracowników serwisów. Równocześnie wymogiem była atrakcyjna forma produktu szkoleniowego tak, aby spełniał on równocześnie funkcje promocyjne. Tak powstał nowy produkt EMINUS – instrukcje w formie filmów z interaktywnymi spisami treści. Mogą być traktowane jako szkolenia e-learningowe (SCORM) lub dostępne na urządzeniach mobilnych instrukcje „krok po kroku”. Każda czynność pokazywana jest, jako osobne filmowe ujęcie, aby użytkownik doskonale widział, co robić w danej sytuacji.

 


5.    Szybkość dotarcia do odbiorcy

Z firmą EMINUS mogą Państwo dotrzeć do swoich odbiorców, pracowników i klientów, szybciej i z mniejszym nakładem pracy własnej. Popularne wśród naszych klientów, posiadających własne działy szkoleń, jest zlecanie nam produkcji kursów elektronicznych na podstawie umów ramowych/abonamentowych. Abonament na e-learning pozwala Państwu:

 • Wymagać krótkich terminów realizacji nawet dla bardzo małych kursów
 • Posługiwać się dedykowaną dla Państwa bazą grafik
 • Przekazywać zebrane przez siebie materiały do opracowania przez dydaktyków EMINUS
 • Przerzucić na EMINUS zarządzanie projektem (przygotowanie grafik, nagranie dźwięków i filmów itd.)
 • Wydelegować odpowiedzialność za końcowy efekt produkcji kursu oraz za zgodność ze standardami e-learningowymi

 

Dassault Systèmes dostarczająca specjalistyczne oprogramowanie dla przemysłu postanowiła opracować część swojej dokumentacji wewnętrznej w formie szkoleń e-learningowych. Zwiększa w ten sposób świadomość produktów oraz dostępność informacji, a równocześnie korzysta z narzędzi weryfikacji wiedzy, które oferują platformy e-learningowe. Międzynarodowy zespół powołany przez DS opracowuje kolejne dokumenty online bezpośrednio w generatorze kursów EMINUS. Pracownicy EMINUS na tej podstawie przygotowują gotowe prezentacje multimedialne. Platforma ta umożliwia nam wszystkim współpracę i zarządzenie projektem. Umowa ramowa pozwala na ciągłą produkcję nawet przy zmieniających się wymaganiach w stosunku do poszczególnych produktów końcowych.