eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Gry, quizy, zadania, testy

Najistotniejszym kryterium oceny programu szkolenia jest jego praktyczność, dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich ćwiczeń i zadań, które utrwalą zdobytą wiedzę. Z kolei zestaw quizów i testów pozwoli dokonać weryfikacji i sprawdzenia wiedzy.

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości cenowej i możliwości całkowitej kontroli klienta nad tworzonym produktem dokonaliśmy podziału oferowanych elementów interaktywnych na cztery grupy:

1. Interakcje płytkie

To wszystkie interakcje funkcjonalne, jak przyciski, zakładki z rozsuwającymi się na ekranie tekstami, obrazki powiększające się po kliknięciu. Stanowią one standard i rzadko pojawia się konieczność tworzenia ich od nowa. Zdarza się jednak, że specyfika Państwa przedsięwzięcia lub unikalne potrzeby powodują dokonanie przełomu w tej kwestii.

2. Interakcje standardowe

Standardowe interakcje i quizy, których mechanizmy znajdują się w bibliotece EMINUS (zob. tabela poniżej). Takie rozwiązania jak pajączek, kategorie czy ćwiczenie prawda/fałsz to już klasyka. Posiadają one dużą wartość dla utrwalania zdobytej wiedzy oraz ułatwiają skupienie uwagi na czytaniu długich partii tekstu. Dzięki ustalonym możliwościom i schematom funkcjonowania korzystanie z nich w szkoleniu jest tańsze niż z bardziej zaawansowanych interakcji.

3. Interakcje rozbudowane

Gdy interakcje standardowe przestają wystarczać, wtedy wymagają uzupełnienia lub zupełnego przepracowania. Rozmaite tematy i grupy docelowe stanowią zmienną, która wpływa na rozwój metodyki e-learningu, a co za tym idzie kształtują potrzebę nowych rozwiązań technologicznych. Na przykład: przydzielanie klocków do kategorii (standard) może się zmienić w układanie złożonego drzewa problemów (wymaga zupełnie nowej i specyficznej organizacji elementów i funkcjonalności). EMINUS oferuje możliwość wprowadzania zmian oraz konsultuje i realizuje wszystkie pomysły swoich klientów.

 

4. Interakcje oryginalne/gry szkoleniowe

Nowoczesna technologia daje niemal niewyczerpane możliwości kreowania nowych rozwiązań. Szczególnie nauczanie i promocja wymagają ciągłego rozwoju technik i narzędzi informatycznych. Rozbudowane testy, gry, symulacje, kalkulatory, interakcje udzielające rozbudowanych i nieszablonowych informacji zwrotnych – każdy nowy pomysł daje nam możliwość rozwoju, dlatego bardzo chętnie podejmujemy się realizacji każdej potrzeby naszych Klientów. Interakcje oryginalne wyceniane są osobno po wspólnym ich zaprojektowaniu.

Tabela przykładowych rodzajów ćwiczeń z podziałem na grupy zaawansowania

 

 

5. Testy i ankiety

Tworzymy zarówno proste, jak i rozbudowane testy, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru o następującej funkcjonalności:

  • losowanie pytań
  • ograniczenie czasu rozwiązywania
  • ograniczenie ilości podejść do testu
  • dodawanie do pytań plików multimedialnych
  • importowanie pytań z plików zewnętrznych
  • raportowanie wyników testu