eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

 EMINUS Sp. z o.o.

(adres korespondencyjny)
ul. Dajwór 14, pok. 11
  31-052 Kraków
Polska

 

 

Konsultant ds. platformy i produktów elektronicznych EMINUS:

Mob. 796 36 46 86

Mail: eminus@eminus.pl

 

Konsultant ds. szkoleń e-learningowych:

Mob.  796 36 46 36

Mail: elearning@eminus.pl

 

Jak do nas dojechać?

Pokaż Eminus sp. z o.o. na większej mapie

 

 

Dane rejestracyjne / do faktur:

Prosimy, zwróć uwagę, z którą spółką podpisana jest Twoja umowa. Pod jednym adresem działają dwa podmioty gospodarcze różniące się zakresem usług. Dziękujemy.

 

 

EMINUS Systems Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: pl. Wolnica 13/13, 31-060 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000559215

Konto: BZWBK 17 1090 2590 0000 0001 3058 0121

NIP: 676 248 8718

REGON: 361563835

 

 

Korespondencję dotyczącą likwidacji spółki:

EMINUS Knowledge Management Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą pod adresem: ul. Dajwór 14/10, 31-052 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000314381

Numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych: 2.12/00072/2014

Konto: BZWBK 39 1090 1665 0000 0001 2947 3463

NIP: 683 202 4161

REGON: 120770943

Prosimy kierować na adres likwidatora:

EMINUS Knowledge Management Sp. z o.o. w likwidacji

pl. Wolnica 5/11, 31-060 KRAKÓW

z dopiskiem "LIKWIDACJA"