eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

O e-learningu

Kilkanaście lat temu pojawienie się e-learningu obwieszczone zostało na świecie przełomem w edukacji na miarę upowszechnienia się druku w XV wieku. Dziś wiemy, że tego typu podejście było przesadą wynikającą z entuzjazmu, ale dostrzegamy również wielką wartość, jaką interaktywne nauczanie wnosi do tradycyjnego modelu kształcenia, gdy uprawiane jest zgodnie z merytorycznymi i dydaktycznymi standardami.
 
Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, iż e-learning nie jest multimedialną prezentacją ani dystrybucją materiałów w formie elektronicznej! Nie jest również niekontrolowaną wymianą informacji na forum, blogach, czatach, poprzez maile czy nawet wideokonferencje.
 
Elearning to pojęcie dużo szersze – to cały kompleks działań i narzędzi, system edukacyjny oparty o środowisko Internetu i nowych technologii. Mówiąc o e-edukacji musimy więc wziąć pod uwagę zarówno instytucje, które ją tworzą i stosują w praktyce, prawo, metodykę nauczania, proces nauczania oraz organizację tego procesu. Czaty, fora, blogi czy materiały multimedialne są w tym świetle jedynie narzędziami, których może używać e-learning do przekazywania wiedzy.
 
 
„Jednak wiele firm oferuje mi szkolenia w formie prezentacji z obrazkami, które zapisują wyniki na platformie e-learningowej…”
 
Nie daj się nabrać, samo komunikowanie się z platformą nie czyni jeszcze z prezentacji Power Point szkolenia e-learningowego. Prawdziwe szkolenie to przemyślana jednostka dydaktyczna, która musi spełniać takie same cele, jak kurs na uniwersytecie, czy przedmiot w liceum. O e-learningu możemy mówić jedynie wtedy, gdy:
  • jest to normalny i planowany proces kształcenia podlegający merytorycznemu i dydaktycznemu kształtowaniu i kontroli,
  • odbywa się pod nadzorem instytucji organizacyjnej (edukacyjnej, szkoleniowej, certyfikacyjnej itp.),
  • istnieje w nim czasoprzestrzenna separacja nauczyciela i osób uczących się,
  • zawiera obiekty multimedialne (zwłaszcza te, wymagające interaktywności od uczącego się) służące jako narzędzia dydaktyczne, wspierające zrozumienie prezentowanego w kursie materiału merytorycznego,
  • proces kształcenia odbywa się poprzez synchroniczne lub asynchroniczne komunikowanie się ze sobą,
  • proces kształcenia na odległość jest wspomagany odpowiednim oprogramowaniem i sprzętem komputerowym oraz telekomunikacyjnym.
 
Aby spełnić swoje zadanie, e-learning musi być przedmiotem prac badawczych pozostających w stałym kontakcie informatyków – twórców narzędzi informatycznych – dydaktyków, pedagogów, dydaktyków medialnych – A PRZEDE WSZYSTKIM twórców zawartości merytorycznej. Wszystkich tych specjalistów znajdziesz w zespole produkcyjnym firmy EMINUS.