eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Społeczna odpowiedzialność

Eminus działa na rzecz upowszechniania wysokiego poziomu edukacji oraz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego w krajach rozwijających się. Dajemy wyraz naszej odpowiedzialności, wynikającej z życia w wolnym społeczeństwie obywatelskim, przez następujące działania:

  • doradzamy w kwestiach zdobywania funduszy i korzystania z nowoczesnych technologii,
  • wolontarystycznie pracujemy dla naszych przyjaciół z organizacji pozarządowych,
  • występujemy jako partner w ambitnych przedsięwzięciach kulturalnych, promocyjnych i edukacyjnych,
  • przy projektowaniu oprogramowania zwracamy szczególną uwagę na oszczędność płynącą z właściwego zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach, szczególnie w przemyśle.

 

Wolontariat pracowniczy

Firma Eminus wspiera prospołeczne inicjatywy swoich pracowników, którzy poświęcają swój czas wolny na rzecz krakowskich domów dziecka. Przeprowadzamy tam remonty, organizujemy wyjazdy dla dzieci i inne atrakcje.

 

Akcja TERAZ DZIECI!

Wspieramy i czynnie uczestniczymy w inicjatywie TERAZ DZIECI! To jedyna taka akcja w Krakowie, na którą uczestnicy sprzed kilkunastu lat dzisiaj przyprowadzają własne dzieci. Przez ten czas na wielu kilometrach płótna malarskiego zarchiwizowaliśmy kolorowe wyobrażenie dziecięcego świata, które staramy się urzeczywistniać w naszej pracy.

 

http://eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/c4056f52e05d73e78554326303f62485.JPGhttp://eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/a4a4567359df83eb81c6f8dafcdeed85.JPGhttp://eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/5c4efe32df9cf9af6ac02269c193ec58.JPGhttp://eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/38957eee6bd5b10df638665ff78a7cea.JPG

Współpraca międzysektorowa

Zespół zarządzający firmy EMINUS promuje etyczne prowadzenie biznesu i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Rozumiemy przez to, nie tylko przejrzystość stosunków firma-pracownik, firma-otoczenie, lecz również bezpośrednią pomoc organizacjom III sektora na zasadzie wolontariatu, partnerstwa, doradztwa i pośrednictwa.

 

Zapraszamy Państwa do zainteresowania się działalnością naszych przyjaciół z organizacji pozarządowych.

 

Pracownia pozarządowa Per Aspera Schuman
Amnesty Wiosna Ibras
Homo faberIOM  PAH