eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Szkolenia z obsługi aplikacji

EMINUS tworzy szkolenia z obsługi aplikacji webowych i desktopowych. Kursy oparte są o interaktywne symulacje, podczas których, osoba ucząca się wykonuje czynności bezpośrednio w programie komputerowym, który ma poznać.

Proces nauki wspomagają odpowiednio dobrane:

  • symulacje
  • prezentacje
  • zadania
  • wskazówki
  • komentarze
  • testy

Symulacje z obsługi aplikacji mogą mieć postać samodzielnych szkoleń lub dodatków do pozostałych produktów EMINUS.

W celu zapoznania się z cennikiem, skontaktuj się z doradcą.

 

http://eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/27b361ba301d4fcb456f99e2096a2195.jpg