eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

System logowania

Dostęp do generatora uzyskuje się poprzez ten sam panel logowania co w przypadku innych podsystemów platformy EMINUS. Generator korzysta z tej samej listy użytkowników co cały system. Administrator przydziela dostęp do niego z poziomu zarządzania typami użytkowników. Przejdź do e-usługi.

 

  

 

Funkcjonalności:

   a. Przetrzymywanie wersji roboczych kursów

 • Generator pozwala na tworzenie, modyfikowanie i zapisywanie kursów w wersji roboczej. Oznacza to, że praca nad kursem może być przerywana i kontynuowana w dowolnym momencie.
 • Osoba tworząca kurs, jako jedyna ma prawo do jego modyfikacji oraz kasowania, chyba że skorzysta z opcji współdzielenia uprawnień, aby pozwolić na korzystanie z rekordu innym użytkownikom serwisu.

   b. Publikowanie kursów

 • Z wersji roboczej kursu można wypublikować szkolenie bezpośrednio na platformę e-learning – natychmiast jest ono gotowe do użycia – udostępniania, raportowania, oceniania.
 • Publikacja kursu wymaga uzupełniania jego danych w formatce publikacji.

   c. Tworzenie struktury kursu

 • Generator pozwala stworzyć dowolną ilość lekcji e-learning w ramach kursu, a także zarządzać ich kolejnością i nazewnictwem, a także usuwać je z projektu.
 • W ramach lekcji można stworzyć do 15 ekranów szkoleniowych (WB – wartość blokowana ze względu na wielkości plików i standardy przesyłu). Można zarządzać ich kolejnością, ekrany mają numerację oddającą ich kolejność.
 • Generator pozwala na stworzenie, na prawach lekcji, jednego testu na kurs z zapisem danych w standardzie SCORM zob. generator testów.

 d. Tworzenie kontentu

 • Ekran szkoleniowy ma rozmiar standardowy 1000×600 pikseli (umożliwia korzystanie ze szkoleń na ekranach typu netBook).
 • Na każdym ekranie szkoleniowym można zamieścić dolną ilość elementów treściowych i funkcjonalnych wedle własnego uznania.
 • Każdy ekran może posiadać własne tło lub współdzielić tło ustalone dla całej lekcji.
 • Generator pozwala na zamieszenie na ekranie szkoleniowym następujących elementów:

o   tekstu (A(automatycznie dodawany): edytor tekstu),

o   grafiki w formatach jpg, gif, png (A: skalowanie/nieskalowanie ),

o   dźwięku mp3 (A: player dźwięku z regulacją głośności),

o   filmów flv (A: player audio wideo Flash),

o   plików swf,

o   dowolnych załączników (A: przycisk do pobierania załącznika).

 • Grafika i tekst mogą być skalowane i obracane wokół własnej osi.
 • Elementy mogą być rozmieszczane w dowolnym miejscu ekranu szkoleniowego.
 • Generator pozwala na zamieszczenie na ekranie szkoleniowym ćwiczeń i interakcji:

o   prawda fałsz,

o   pajączek,

o   pytanie testowe,

o   przydzielanie do kategorii,

o   uzupełnianie luk w tekście (z klawiatury),

o   uzupełnianie luk w tekście (przez układanie klocków),

o   układanie we właściwej kolejności.

 • Wszystkie elementy łącznie z pytaniami testowymi mają własne tło i obramowanie (użytkownik może zarządzać kolorem, przeźroczystością, grubością obramowania).

   e. Generator testów

 • Wbudowany w generator e-learningu generator testów w standardzie SCORM.
 • Pozwala stworzyć dowolną ilość pytań testowych pojedynczego lub wielokrotnego wyboru oraz ustalić ilość pytań losowanych z tej puli.
 • Pozwala ustalić procentowy poziom zaliczenia dla danego kursu (przy publikacji).
 • Pozwala ustalić czas na przejście testu (przy publikacji).
 • Z wersji roboczej kursu można wypublikować szkolenie bezpośrednio na platformę e-learning – natychmiast jest ono gotowe do użycia – udostępniania, raportowania, oceniania.
 • Publikacja kursu wymaga uzupełniania jego danych w formatce publikacji