eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Gminowo

Klient

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana powstała w 1991 roku. W ramach działalności statutowej, realizuje programy edukacyjne i aktywizujące mające na celu m. in. promowanie idei integracji europejskiej.

Zlecenie

Otrzymaliśmy zlecenie stworzenia edukacyjnej gry internetowej wraz szkoleniami e-learningowymi w ramach projektu Gminowo, którego celem było zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej. Projekt zwracał szczególną uwagę na znaczenie społecznej kontroli obywateli nad pracami samorządu lokalnego oraz zachęcał do aktywnego udziału w wyborach samorządowych. Głównymi adresatami projektu byli młodzi w wieku 16-19 lat, dla których wybory samorządowe w 2014 roku będą pierwszymi wyborami, podczas których będą mogli zagłosować.  Projekt ma zasięg ogólnokrajowy - zaangażowane były w niego 22 szkoły z 11 województw.

 

Nasze  rozwiązanie

Na podstawie wytycznych od Klienta stworzyliśmy grę w formacie flash i technologii Multiplayer. Wykonana została w oparciu o autorski silnik EMINUS. W grze została stworzona mapa miasta z budynkami i ulicami, po którym przemieszczają się uczestnicy, w oparciu oscenariusz i wytyczne realizują kolejne zadania, przechodzą szkolenia e-learningowe.

Gra posiada m. In. następujące funkcjonalności:

 • chat – dzięki któremu użytkownicy mogą ze sobą rozmawiać, jeśli ich ludki podejdą do siebie w grze
 • szkolenia e-learningowe – uruchamiające się po wejściu do odpowiednich budynków
 • zestaw pytań dodatkowycho samorządzie lokalnym - wprowadzane przez administratora i poja-wiające się w nieregularnych odstępach czasu. Pytania zadają postacie spotkane w grze
 • systemu pomocyprezentującego, co w danej chwili gracz powinien zrobić.

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta powstały metodycznie, graficznie i multimedialnie opracowane kursy e-learningowe właczone do gry Gminowo. Wszystkie szkolenia zostały zrealizowane  w wersji rysowanej z agentem – avatarem, w pełni udźwiękowione. Oto tematyka szkoleń:

 • Samorząd terytorialny –gminy, powiaty, województwa
 • Organy gminy - rada gminy i jej zadania
 • Wybory do rady gminy
 • Radny
 • Uchwały rady gminy – forma, treść, sposób podejmowania, nadzór
 • Organy gminy – wójt/burmistrz/prezydent
 • Sołtys i jednostki pomocnicze
 • Zadania gminy – własne i zlecone
 • Finanse gminy
 • Gmina a obywatel
 • Gmina a przedsiębiorcy
 • Współpraca gminy z innymi jednostkami

 

http://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/39ea8744092fcb518da02112f6da5f30.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/44db9cac2e05754185e2cea51dd2b749.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/c13893fc8437d54815045b3c57adfcf0.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/0d1f477a3ca13338c1e98b435837998b.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/3816b7b5ff0d4b4fa5eccf43c762c480.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/b9663248238fb0b162eccf1b9ee38f4c.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/df2d308c76cd4cf45228e137983d20aa.jpg