eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Projektowanie i symulacja układów elektronicznych

Klient

Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Na 10 wydziałach i 42 kierunkach kształci ponad 21 tys. studentów.

Zlecenie

Otrzymaliśmy zlecenie stworzenia 4 kursów e-learningowych na potrzeby projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Programowanie mikrokontrolerów i FPGA
  • Systemy wizyjne
  • Sterowniki PLC
  • Projektowanie i symulacja układów elektronicznych

Nasze  rozwiązanie

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta powstały metodycznie, graficznie i multimedialnie opracowane szkolenia e-learningowe, oparte na specjalistycznych fotografiach i indywidualnie dostosowanej grafice.

 

http://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/c4e878b3bae9abc561c08732beb093e4.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/5a947024ec34afb8dddab5b141ed7b72.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/513e99f93896f644ee0bfeb617a60182.jpg