eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych

Klient

Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. Obecnie organizacja nazywa się Pracownia Pozarządowa. Jej celem jest wzmocnienie III sektora, podniesienie poziomu współpracy  pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem.

Zlecenie

Otrzymaliśmy zlecenie stworzenia szkolenia e-learningowego w ramach projektu Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych, dzięki której wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu będą przygotowywani do pełnienia roli specjalistów i propagatorów idei konsultacji społecznych.

Nasze  rozwiązanie

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta powstał metodycznie, graficznie i multimedialnie opracowany kurs e-learningowy wraz z implementacją na platformie EMINUS. Wszystkie 5 modułów szkolenia zostało zrealizowane  w wersji rysowanej z agentem – avatarem, w pełni udźwiękowione i interaktywne.

 

http://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/3c10088eb347a2f4906f0c0c488d6380.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/d5919f1af6d0c1726a82a3bb224e646c.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/88a03d5d99df6e6cc03d69d6ba2ecb0a.jpg