eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50


Kurs zrealizowany w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka,...


Kurs zrealizowany w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka,...


Szkolenie e-learningowe dedykowane uczestnikom największego projektu Stowarzyszenia WIOSNA - Szlachetnej Paczki.


Sygma Bank zgłosił do nas potrzebę szybkiego przeszkolenia dużej ilości pracowników z bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrealizowaliśmy to zadanie poprzez stworzenie szkolenia fotograficznego dostosowanego do potrzeb klienta.


Szkolenie stworzone zostało w ramach projektu Projekt Przedsiębiorstwo 2.0 – studia podyplomowe dla biznesu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.