eminus@eminus.pl

+48 12 307 22 50

Sterowniki PLC

Klient

Uniwersytet Rzeszowski to największa uczelnia akademicka Polski południowo-wschodniej. Na 10 wydziałach i 42 kierunkach kształci ponad 21 tys. studentów.

Zlecenie

Otrzymaliśmy zlecenie stworzenia 4 kursów e-learningowych na potrzeby projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanego w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  • Programowanie mikrokontrolerów i FPGA
  • Systemy wizyjne
  • Sterowniki PLC
  • Projektowanie i symulacja układów elektronicznych

Nasze  rozwiązanie

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta powstały metodycznie, graficznie i multimedialnie opracowane szkolenia e-learningowe, oparte na specjalistycznych fotografiach i indywidualnie dostosowanej grafice.

 

http://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/d15be09fc4a87c6bcbd0e5b8a680e841.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/edc01a2feaaf522744a67de65a61142c.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/bea2015b587b0fe5e1c45039eb17a02d.jpghttp://nowy.eminus.pl/cms_eminus/requestServer/files/imgtext/ccf0f1c3b7f4ecc3d26ae9d5a798d787.jpg